Σκιές και σιωπή – To kill a mockingbird – 1962

Η «Σκιές και σιωπή» απαιτεί από τον χρόνο σας 129 λεπτά που σας προτείνω να της τα διαθέσετε.