«Η ελληνική βιντεοταινία (1985-1990). Ειδολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις», Ορσαλία Ελένη Κασσαβέτη

Μία σημαντικότατη συμβολή για την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του ογδόντα.