Ωδή στην χιλιοβασανισμένη Κύπρο μας

Το ποίημα δημοσιεύτηκε στον Κυπριακό Ελληνισμό – φύλλο 83 και αναδημοσιεύεται στη Ματιά με την άδεια της ποιήτριας Σοφίας Κιόρογλου!